• image
 • image
 • image

Vitajte na našich internetových stránkach

     ENERGOTRENS,s.r.o. sa zaoberá výrobou a rozvodom tepla, dodávkou elektriny a plynu, distribúciou elektriny a plynu, výrobou a dodávkou vody. Vzhľadom na neustály rast cien energií a rozvoj konkurencie je prioritou spoločnosti znižovanie nákladov a modernizácia zariadení s cieľom zabezpečiť všetkým odberateľom prijateľné ceny. V oblasti údržby sa naše činnosti zameriavajú najmä na prevenciu a snahou je rozšíriť poskytovanie údržby aj pre iné spoločnosti v blízkych lokalitách. Na uvedené činnosti máme platné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  

Naša spoločnosť plní hlavne tieto funkcie:

 • zabezpečujeme dodávky energií za výhodných cenových podmienok v štruktúre zodpovedajúcej Vašim potrebám
 • analyzujeme zmluvné vzťahy z hľadiska nákupu, predaja a distribúcie elektriny, tepla, vody a stlačeného vzduchu
 • analyzujeme optimálnosť odberov energie z hľadiska rezervovaných kapacít, penalizačných zložiek odberov, tarifného rozloženia atď.

Ponuka služieb:

 • dodávka všetkých foriem energie a súvisiacich produktov do Vášho areálu
 • rozúčtovanie energie v rámci Vášho areálu (Vašich objektov)
 • predaj energií vašim nájomcom, tretím stranám v rámci Vášho areálu, Vašich objektov
 • zabezpečenie všetkých legislatívnych a administratívnych činností v súvislosti s uvedenými službami
 • optimalizácia Vašich odberov energie
 • prevzatie a prevádzkovanie Vašich zdrojov a rozvodov energií

 

Ponuka doplnkových služieb:

 • Zámočnícke práce
 • Zváračské prác
 • Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
 • Opravy motorových vozíkov
 • Montáž, oprava, rekonštrukcia elektrických zariadení
 • Oprava vozíkov DESTA
 • Práca DESTA
 • Kosenie /traktorová kosačka/
 • Čistenie kanalizácie do priemeru 50 mm

 

Aktuality

Kontaktujte nás

Kde sme